אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

התראות

פגרת קיץ תשע"ח בבתי הדין הרבניים

תאריך פרסום:  01.07.2018
הודעה על פגרת הקיץ בבתי הדין הרבניים
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top