אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

התראות

סניף הרישוי במתחם דיזיין ברחוב הלח"י 2 בני ברק עובר למשכנו החדש

תאריך פרסום:  08.10.2018
סניף הרישוי במתחם דיזיין ברחוב הלח"י 2 בני ברק עובר למשכנו החדש. על רקע זה, בימים רביעי-חמישי, 31.10.2018 - 01.11.2018 - הסניף יהיה סגור לקבלת קהל.
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top