אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

התראות

לתשומת לב החייב בתשלום! אם המועד האחרון לביצוע התשלום שבו חויבת חל ביום מנוחה או שבתון עפ"י חיקוק, הנך רשאי לבצע את התשלום למחרת יום המנוחה/שבתון ללא חיוב בתוספת פיגורים ו/או ריבית פיגורים.

תאריך פרסום:  29.06.2017
לתשומת לב החייב בתשלום! אם המועד האחרון לביצוע התשלום שבו חויבת חל ביום מנוחה או שבתון עפ"י חיקוק, הנך רשאי לבצע את התשלום למחרת יום המנוחה/שבתון ללא חיוב בתוספת פיגורים ו/או ריבית פיגורים...
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top