אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

התראות

סגירה זמנית של בית משפט השלום בקריית-גת

תאריך פרסום:  07.05.2018
בית משפט השלום בקריית גת, ייסגר באופן זמני בשל עבודות בינוי ושיפוץ בהיקף נרחב בין התאריכים 23.7.17 - 01.08.18 (תקופה משוערת).
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top