אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

התראות

מעבר לשכת אילת למשכנה החדש

תאריך פרסום:  07.03.2018
לשכת אילת עובדת למשכנה החדש שדרות התמרים במרכז העירוני- משרדי ממשלה
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top