אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

התראות

בתאריך 4.9.18, כ"ד אלול תשע"ח, לא יינתן שירות בבית הדין הרבני האזורי בירושלים למעט מקרים דחופים בלבד: צווי עיכוב וצווי הגנה

תאריך פרסום:  09.08.2018
בתאריך 4.9.18, כ"ד אלול תשע"ח, לא יינתן שירות בבית הדין הרבני האזורי בירושלים למעט מקרים דחופים בלבד: צווי עיכוב וצווי הגנה
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top