את מי זה מעניין?

כל מי שמערכת המחשוב שלו עושה שימוש בלוחיות רכב נדרש להתאים אותה לעבודה עם רכב בן 8 ספרות

בעלי חניונים
בעלי מוסכים
משרדים וארגונים המשלמים החזרי הוצאות רכב
משאבי אנוש קציני רכב
ועדי בתים בעלי חניון אוטומטי חברות ניהול
תחנות דלק ומכוני שטיפת רכב