משרד ראש הממשלה

משרד ראש הממשלה

היסטוריה

ראשי ממשלות בעבר

ראש ממשלת ישראל הוא ראש השרות המבצעת בשיטת הממשל הישראלית, וניתנות לו רוב סמכויות השלטון הביצועיות.
ראש הממשלה נבחר בבחירות דמוקרטיות, והוא נכנס לתפקידו לאחר השלמת מלאכת הרכבת הממשלה, וקבלת אישור הכנסת לממשלה שהרכיב.
מאז הכרזת העצמאות שך מדינת ישראל וכינון מועצת המדינה הזמנית, כיהנו בישראל 12 ראשי ממשלה.

ממשלות העבר

ממשלת ישראל היא הרשות המבצעת של מדינת ישראל.
בראשה עומד ראש הממשלה, וחברים בה שרים, אשר בידי ראש הממשלה הסמכות למנותם (באישור הכנסת) ולפטרם. בידי ממשלת ישראל הסמכות ברוב ההיבטים הממלכתיים והציבוריים, והיא מייצגת את מדינת ישראל כלפי חוץ.
משנת 1968 מוסדרות בחירתה וכהונתה באמצעות חוק יסוד: הממשלה.
עד היום, למעט הממשלה הנוכחית, כיהנו במדינת ישראל 31 ממשלות.

מזכירי ממשלה לשעבר

מזכיר הממשלה ממונה על ידי הממשלה, על פי הצעת ראש הממשלה.
כמי שעומד בראש מזכירות הממשלה, אחראי המזכיר לעבודתה ועוסק בכל תחומי האחריות של המזכירות:
הכנת סדר היום לישיבות הממשלה ולוועדות השרים, דוברות הממשלה, נשיאת האחריות לקשר בין הממשלה והכנסת, ובין הממשלה ונשיא המדינה, ביצוע מעקב אחר ביצוע החלטות הממשלה, ומילוי משימות נוספות שהוטלו עליו על ידי ראש הממשלה.
בממשלות ישראל לדורותיהן כיהנו עד היום 17 מזכירי ממשלה.