מחשבון ערך עץ - ערך חליפי

הזינו את כל נתוני העץ לצורך ביצוע החישוב

כל השדות הנדרשים מסומנים בכוכבית *

*
*
*
*
*
*
*
0
*
0