gov.il
ג' אדר א תשע"ו 12/02/2016
عربي English
ממשל זמין לילדים
חיפוש:
gov.il
בכל אתרי הממשלה
חפש
עמוד הבית
משרדים ורשויות
נושאים
קהלי יעד
מדריכים
שירותים בקליק
gov.il Welcome to the Israel Government Portal gov.il
 עמוד הבית   מדריכים   המדריך לניהול ועד בית   מוסד ועד הבית   תקנון הבית המשותף   
מוסד ועד הבית
תקנון הבית המשותף
 

מהי נציגות זמנית, מהי אסיפה כללית, האם לדייר הגר בשכירות יש זכות הצבעה באסיפה הכללית וכיצד בוחרים ועד בית? תשובות לשאלות הללו ולשאלות נוספות תוכלו למצוא במדריך זה.

 
מהו תקנון הבית המשותף?
תקנון הבית המשותף הוא מסמך מחייב המסדיר את יחסי השכנות בבניין בין בעלי הדירות. התקנון עוסק בזכויות וחובות הדיירים במסגרת השימוש שלהם ברכוש המשותף, וההשתתפות בהוצאות האחזקה והניהול של הבית‮. תקנון הבית המשותף כולל הוראות לגבי מינוי הוועד, ניהול אסיפות דיירים, אחזקת הרכוש המשותף וביצוע תיקונים, ניהול חשבון הבנק ונושאים נוספים.

תקנון הבית המשותף מנוסח במקביל לרישום הבית בטאבו‮, ‬אבל מפעם לפעם ניתן לשנות אותו ברוב של שני שלישים (2/3) ‬מבעלי הדירות‮. ‬שינוי בתקנון תקף בתנאים הבאים:
 השינוי אינו פוגע בזכויותיהם של בעלי הדירות
 השינוי אינו גורם להטלת תשלומים על בעלי הדירות שלא בהסכמתם
 השינוי אינו גורם להצמדה של חלק מהרכוש המשותף לדירה מסוימת אלא אם כן כל בעלי הדירות הסכימו לכך. לדוגמה: דייר לא יוכל לבנות על הגג, אלא אם כן קיבל את הסכמתם של כל בעלי הדירות בבניין

לפני רכישת דירה בבית משותף מומלץ לבדוק ‬אם נרשם תקנון מיוחד לאותו בית.

 משרד המשפטים: דוגמה לתקנון בית משותף
מהו תקנון מצוי?
בניין שבעלי הדירות שלו לא קבעו תקנון משותף או מוסכם, יחול עליו התקנון המצוי המנוסח כתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. התקנון נותן מענה לנושאים הנוגעים לאחזקת הרכוש המשותף בבניין כגון גגות‮, קירות חיצוניים‮, ‬‬חדרי מדרגות‮, מעליות‮, מקלטים‮, ‬‬מתקני הסקה או מים המשמשים את כל בעלי הדירות או מרביתם.

 משרד המשפטים: דוגמה לתקנון מצוי
נושאים במדריך זה

אסיפת דיירים

תקנון הבית המשותף

כיצד בוחרים ועד בית?

רישום בית משותף

האם דף זה עזר לך?       כן   לא

   
טפסים
שערי מטבע חוץ
עדכון אחרון: 12/02/2016
דולר ארה''ב3.564
אירו4.6786
ליש''ט5.5284
מחשבון המרת מט''ח
תשלומים
מדריכים
מכרזים
דרושים בשירות המדינה
שירות התעסוקה
W3C-WAI העמוד עומד בקריטריונים לרמה 1 לפי הנחיות הנגישות של