gov.il
ג' אדר א תשע"ו 12/02/2016
عربي English
ממשל זמין לילדים
חיפוש:
gov.il
בכל אתרי הממשלה
חפש
עמוד הבית
משרדים ורשויות
נושאים
קהלי יעד
מדריכים
שירותים בקליק
gov.il Welcome to the Israel Government Portal gov.il
 עמוד הבית   מדריכים   מדריך לביטוח בריאות ממלכתי   קופות החולים והמעבר בין הקופות   
מדריך לביטוח בריאות ממלכתי
קופות החולים והמעבר בין הקופות
 

חוק ביטוח בריאות ממלכתי מאפשר לכל תושב מדינת ישראל לקבל שירותי בריאות ממלכתיים באמצעות אחת מקופות החולים. במדריך זה תמצאו מידע על זכויותיכם במסגרת החוק, סל שירותי הבריאות, הביטוח המשלים וההתנהלות מול קופות החולים.

 
רישום לקופת חולים
על פי חוק חייב כל תושב מדינת ישראל להירשם לאחת מקופות החולים.

הרישום הראשוני של מי שלא היה חבר בקופת חולים כלשהי מתבצע בסניפי חברת דואר ישראל וכרוך בתשלום.

 ילדים שנולדו בישראל ורשומים במרשם האוכלוסין יירשמו באופן אוטומטי על ידי המוסד לביטוח לאומי בקופת החולים שחבר בה ההורה המקבל בעבורם קצבת ילדים (בדרך כלל האם). העברת תינוק בן 6 חודשים ומטה מקופה אחת לאחרת תהיה מיידית ותעשה ללא תקופת המתנה.   
 מי שמלאו לו 18 שנים ימשיך להיות חבר בקופת החולים בה היה חבר בילדותו, אלא אם ביקש לעבור לקופת חולים אחרת בתוך שישה חודשים מיום הולדתו ה-18. על מי שמלאו לו 18 ואינו חבר בקופת חולים לפנות לאחד מסניפי הדואר ולהירשם.  
 חיילים משוחררים חוזרים עם השחרור מצה"ל להיות חברים בקופת החולים אליה השתייכו לפני הגיוס. חייל יכול לבקש לעבור לקופת חולים אחרת עם השחרור מצה"ל עוד במהלך השירות הצבאי.
 עולים חדשים יכולים להירשם לכל קופת חולים עם ההגעה לארץ. החברות תיכנס לתוקף באופן מיידי.
 אסירים משוחררים חוזרים להיות חברים בקופת החולים אליה השתייכו לפני מאסרם. אסיר יוכל לבקש לעבור לקופת חולים אחרת עוד בעת מאסרו.

 רישום ומעבר בין קופות החולים באתר דואר ישראל
 איך נרשמים לקופות החולים- המוסד לביטוח לאומי
מעבר בין קופות חולים
מבוטח המבקש לעבור מקופת חולים אחת לאחרת יוכל לעשות זאת רק בתום 6 חודשים מתחילת חברותו בקופת החולים אותה הוא מבקש לעזוב. לשם כך עליו לפנות לאחד מסניפי רשות הדואר או לבצע את המעבר באמצעות השירות המקוון של המוסד לביטוח לאומי

על פי רוב ייכנס המעבר לתוקף בתוך 45 ימים אך במקרים מסוימים יקבל המעבר תוקף מיידי:
 עבור בוגר בגילאים 18 עד 18 וחצי
 עבור עולה חדש
 עבור תינוק עד גיל 6 חודשים
 עבור מבוטח תושב ישראל שאינו חבר בקופת חולים

מבוטח שביקש העברה לקופת חולים אחרת אך מבקש לבטל את בקשת ההעברה יוכל לבטלה באמצעות הגשת טופס ביטול רישום באחד מסניפי הדואר.

 מעבר בין קופות חולים במוסד לביטוח לאומי
 רישום ומעבר חברים בין קופות בדואר ישראל
זכויות המבוטח והעברת מידע רפואי
המעבר מקופת חולים אחת לשנייה לא פוגע בזכויות המבוטח. המבוטח זכאי לקבל את מכלול השירותים הקבועים בסל שירותי הבריאות מהקופה ממנה הוא מבקש לעבור עד כניסת המעבר לתוקף. ממועד זה, יהיה זכאי לקבל את סך השירותים הנכללים בסל מהקופה אליה עבר, ללא הגבלות או סייגים.

שימו לב:
עבור חלק משירותי הביטוח המשלים של קופת החולים תיתכן תקופת המתנה לזכאות. במקרים אלה לא תחשב התקופה בה היה המבוטח חבר בביטוח משלים של קופת חולים אחרת כתקופת אכשרה עבור הביטוח המשלים של הקופה הנוכחית.

עם המעבר, תעביר קופת החולים את המידע הרפואי הרלוונטי לקופת החולים הקולטת, על פי דרישת המבוטח או הרופא המטפל. הקופה רשאית לגבות תשלום עבור צילום המידע המבוקש וזכאית לשמור אצלה את התיק המקורי או עותק שלו. העברת מידע רפואי מקופת חולים אחת לאחרת לצורך טיפול רפואי תעשה ללא תשלום.
נושאים במדריך זה

מה נכלל בביטוח בריאות ממלכתי?

ביטוחים משלימים

סל שירותי בריאות

חובת תשלום דמי ביטוח בריאות

שירותי בריאות בחו"ל

קופות החולים והמעבר בין הקופות

האם דף זה עזר לך?       כן   לא

   
עזרה וכלים
אתר נציב קבילות לחוק ביטוח ממלכתי
רשימת לשכות הבריאות
פנייה לועדת ערר לקבלת מימון לשירות רפואי בחו"ל
שאלות ותשובות בנושא חוק ביטוח בריאות ממלכתי
רשימת התרופות הכלולות בסל הבריאות (2013)
טפסים
בקשה להחזר דמי ביטוח ו/או דמי ביטוח בריאות-659
שערי מטבע חוץ
עדכון אחרון: 12/02/2016
דולר ארה''ב3.564
אירו4.6786
ליש''ט5.5284
מחשבון המרת מט''ח
תשלומים
מדריכים
מכרזים
דרושים בשירות המדינה
שירות התעסוקה
W3C-WAI העמוד עומד בקריטריונים לרמה 1 לפי הנחיות הנגישות של