gov.il
ה' אדר א תשע"ו 14/02/2016
عربي English
ממשל זמין לילדים
חיפוש:
gov.il
בכל אתרי הממשלה
חפש
עמוד הבית
משרדים ורשויות
נושאים
קהלי יעד
מדריכים
שירותים בקליק
gov.il Welcome to the Israel Government Portal gov.il
 עמוד הבית   מדריכים   מדריך זכויות לאנשים עם מוגבלות   פטורים והנחות ממסים ותשלומים   
מדריך זכויות לאנשים עם מוגבלות
פטורים והנחות ממסים ותשלומים
 
משרדי הממשלה מעניקים זכויות ושירותים לאנשים עם מוגבלות בתחומים חיים מגוונים: דיור, תעסוקה, נגישות וניידות, בריאות, חינוך, השכלה ורווחה, הנחות במסים וסיוע משפטי. כאן תוכלו למצוא במרוכז פרטים על ההטבות שזכאים להן אנשים עם מוגבלות במשרדי הממשלה.
 
הנחה בתשלומי ארנונה
רשות מקומית רשאית להעניק לנכים הנחות עד 80% בתשלומי הארנונה, לפי שיעור נכות ומצב כלכלי אישי. נכה המבקש הנחה על תשלומי הארנונה צריך לפנות אל יחידת הגבייה ברשות המקומית באזור מגוריו, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה. יש לצרף לטופס אישור של המוסד לביטוח לאומי, ומסמכים המעידים על מצבו הכלכלי ועל מוגבלותו.

 ארנונה באתר במשרד הפנים
 הנחה בתשלומי ארנונה באתר המוסד לביטוח לאומי
 איתור רשויות מקומיות
 פירוט הנחות בארנונה
פטור מס הכנסה לנכים ולעיוורים
עיוור הנושא תעודת עיוור, ומי ששיעור הנכות שלו נקבע ל-100%, זכאים אוטומטית לפטור ממס הכנסה. מי שנקבעו לו 90% נכות ומעלה זכאי לפטור או פטור חלקי ממס הכנסה, לפי הכנסתו ושיעור נכותו. אדם שעוד לא נקבעו לו אחוזי נכות ונפגע באירוע רפואי, יכול לגשת לוועדה רפואית משותפת למס הכנסה ולביטוח לאומי, ובאישורה יחול עליו הפטור.

כדי לממש את הזכאות לפטור יש לפתוח תיק אצל פקיד השומה האזורי, ולמלא טופס בקשה לפטור ממס בצירוף אישור שיעור נכות. לאחר הגשת הבקשה יקבל הפונה ממשרד השומה טופס קביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה והוראת תשלום לאגרה. יש לשלוח את כל המסמכים האלה בצירוף מסמכים רפואיים למוסד לביטוח לאומי לאישור הפטור.

 פטור מס הכנסה לנכים ולעיוורים באתר רשות המסים
 רשות המסים - מידע לנכים ובעלי מוגבלויות
 איתור פקיד שומה האזורי
 טופס בקשה לפטור ממס
 טופס קביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה
פטור לנכים מתשלום אגרות ברישום עסקאות מקרקעין
נכים זכאים לפטור מתשלום אגרות שונות ברישום פעולות ועסקאות במקרקעין, כגון אגרת העברת בעלות או חכירת מקרקעין לשם שיכון. כדי לממש זכאות זו עליהם להפנות בקשה אל אחת מלשכות רישום המקרקעין ברחבי הארץ ולצרף את אישורי הנכות.

 רישום והסדר מקרקעין
 לשכות רישום מקרקעין
תשלום מס רכישה מופחת על דירת מגורים
נכים זכאים להנחה בתשלום מס רכישה בקניית דירת מגורים. נכה הרוכש דירה למגוריו או קרקע לצורך בניית ביתו יגיש את ההצהרה על הרכישה ואת הבקשה לפטור בגין הנכות למשרד מיסוי מקרקעין האזורי שבו נמצא הנכס. יש לכלול בבקשה להנחה את אישורי הרשויות על קביעת אחוזי הנכות ולצרף מסמכים רפואיים מתאימים. מקרים מסוימים יופנו לבדיקת ועדה רפואית.

 מדריך לרוכש דירה: זכאים לתשלום מס רכישה מופחת
 איתור משרד מיסוי מקרקעין אזורי
 טופס הצהרה על רכישת זכות מקרקעין
 טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה
הנחה בתשלום אגרת נישואין
נכה בעל אישור מרשויות הרווחה על מצבו הסוציאלי זכאי להנחה של 40% בתשלום אגרת הנישואין. ניתן לממש זכאות זאת באמצעות פנייה למועצה הדתית באזור המגורים בצירוף אישור משירותי הרווחה.

 נהלי רישום נישואין ותנאים להנחה
 איתור מועצה דתית לפי יישוב
 איתור מחלקה לשירותים חברתיים לפי אזור מגורים
אגרת רישוי מופחתת לנכים
נכים בעלי רישיון נהיגה הזקוקים לרכב או מוגבלים בהליכה ונעזרים בכיסא גלגלים, זכאים להנחה בתשלום אגרת הרישוי עבור רכב פרטי. כדי לממש זכאות זו יש לפנות למשרד הבריאות באזור המגורים ולהוציא אישור על נכות. לאחר קבלת האישור ממשרד הבריאות יש לפנות למשרד הרישוי באזור המגורים בצירוף אישור משרד הבריאות או משרד הביטחון, תעודת זהות ורישיון הרכב או מסמכים המוכיחים קשר בין מבקש ההקלה לרכב שבו הוא נוהג.

 אגרת נכה במשרד התחבורה
 קבלת קהל במשרדי הרישוי
 לשכות בריאות לפי מחוזות
הנחות בתחבורה ציבורית וברכבת ישראל
נכים ועיוורים זכאים להנחה בתחבורה הציבורית. נכה המקבל קצבת נכות מן הביטוח הלאומי תישלח אליו אוטומטית תעודת זכאות להנחה בתחבורה ציבורית כחודש לאחר שהחל לקבל קצבת נכות. תעודת הזכאות מאפשרת לקנות כרטיסיות מוזלות באוטובוס או בקופת התחנה. לבירורים אפשר לפנות למפקח על התעבורה הציבורית במשרד התחבורה.

נכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה הנושאים תעודה זכאים להנחה של 10% מדמי הנסיעה ברכבת ישראל. עיוור הנושא תעודת עיוור פטור מתשלום, ומלווהו זכאי להנחה של 50% ממחיר הנסיעה.

 תעודות זכאות להנחה בתחבורה ציבורית
 פנייה למפקח על התעבורה לתחבורה ציבורית
 הנחה לעיוורים ונכים ברכבת ישראל
 מוקד שירות לקוחות רכבת ישראל
נושאים במדריך זה

גמלאות וקצבאות ביטוח לאומי

רווחה ושיקום

דיור

תקשורת

בריאות

סיוע משפטי

תעסוקה ושיקום מקצועי

פטורים והנחות ממסים ותשלומים

חינוך והשכלה

עמותות וארגוני סיוע לאנשים עם מוגבלות

ניידות ונגישות

חוקים וזכויות

האם דף זה עזר לך?       כן   לא

   
עזרה וכלים
סניפי המוסד לביטוח לאומי
פירוט הנחות בארנונה
טפסים
בקשה לפטור ממס (טופס 1516)
קביעת אחוזי נכות לצורכי מס הכנסה
טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה לנכים ועולים (טופס 2973)
טופס לתביעת פטור מאגרת טלוויזיה עבור חירש/אילם
טפסים נוספים בנושא
שערי מטבע חוץ
עדכון אחרון: 14/02/2016
דולר ארה''ב3.564
אירו4.6786
ליש''ט5.5284
מחשבון המרת מט''ח
תשלומים
מדריכים
מכרזים
דרושים בשירות המדינה
שירות התעסוקה
W3C-WAI העמוד עומד בקריטריונים לרמה 1 לפי הנחיות הנגישות של