gov.il
ד' אדר א תשע"ו 13/02/2016
عربي English
ממשל זמין לילדים
חיפוש:
gov.il
בכל אתרי הממשלה
חפש
עמוד הבית
משרדים ורשויות
נושאים
קהלי יעד
מדריכים
שירותים בקליק
gov.il Welcome to the Israel Government Portal gov.il
 עמוד הבית   מדריכים   מדריך לתלוש השכר החדש   תלוש השכר החדש   
מדריך לתלוש השכר החדש
תלוש השכר החדש
 

החל מפברואר 2009 נכנס לתוקפו תיקון לחוק הגנת השכר שמסדיר את מבנה תלוש השכר לעובדים שכירים במשק. במדריך זה תמצאו מידע מלא על זכויותיכם כעובדים שכירים על פי נוסח החוק החדש.

* המדריך נכתב בייעוץ עו"ד רבקה ורבנר, סגנית הממונה הראשי על יחסי עבודה, משרד התמ"ת. כל האמור במדריך זה הוא בגדר שירות לגולשים, ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי או לעיון בנוסח המלא של החוזים והתקנות.

 
מבנה התלוש החדש
תלוש השכר הוא הכלי העיקרי שמאפשר לעובד לוודא כי נשמרו מלוא זכויותיו, כולל תשלום עבור הוצאות נסיעה, דמי הבראה, צבירת ימי חופש ושעות נוספות. תלוש השכר הכרחי גם בהתנהלות מול המוסד לביטוח לאומי, לדוגמה: במקרה של תאונה עבודה, לידה או זכאות לדמי אבטלה.

התיקון לחוק מפרט את הניכויים והסעיפים שחייבים להופיע בתלוש השכר:
 זהות העובד – שם, שם משפחה ומספר תעודת זהות.
 פרטי המעביד – שם המעביד, מספר זיהוי או מספר תאגיד וכתובת מקום העבודה.
 ותק – תאריך תחילת ההעסקה וותק מצטבר באותו מקום עבודה.
 היקף המשרה – היקף המשרה עבור עובד חודשי, או בסיס לפיו משולם השכר לעובד שעתי, יומי או עובד קבלני.
 תקופת התשלום –  שבעדה משולם השכר.
 שעות העבודה – פירוט מספר השעות שבהן עבד במהלך החודש. מספר השעות נקבע על פי הרישום בשעון נוכחות, באמצעי דיגיטלי או על ידי רישום ידני יומיומי שייחתם על ידי העובד ויאושר על ידי המעביד או האחראי מטעמו. שעות עבודה נוספות יפורטו בנפרד.
 תנאים סוציאלים – פירוט ימי חופשה, מחלה ודמי הבראה.
 היעדרויות – פירוט מספר ימי ההיעדרות של העובד, כולל ימי חופש, מחלה או הבראה.
 שכר – פירוט השכר לשעה או ליום עבור עובדים המועסקים לפי שעות או על בסיס יומי. בנוסף יפורטו גם תוספות שכר כמו גמול שעות נוספות, חופשה, דמי הבראה וכדומה. השכר יופיע בברוטו ובנטו.
 ניכויים מהשכר – יפורטו ניכויים למס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות, ניכוי לקופת גמל (כולל פרטי הקופה אליה מיועד הניכוי) או כל ניכוי אחר. בנוסף יפורטו סך כל הניכויים הסוציאליים והזכויות הפנסיוניות שעומדים לזכות העובד.
 דרך התשלום – הגורם שבאמצעותו משולם השכר. אם התשלום נעשה דרך חשבון בנק (לרבות בנק הדואר) יפורט מספר החשבון ופרטי הבנק.
 בתלוש השכר צריך להופיע גובה שכר המינימום לחודש ושכר המינימום לשעה המעודכנים לתקופת התשלום, כפי שנקבע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987.

שימו לב, החוק לא מחייב את כל המעסיקים להשתמש בתלוש שכר אחיד, אולם כן מחייב שכל הסעיפים המפורטים למעלה יופיעו בתלוש השכר.

לנוחותכם, תוכלו לצפות בתלושי שכר לדוגמה שהוכנו באדיבות חברת חילן טק ובאדיבות חברת מלם. לצפייה בתלושים בגודל מלא הגדילו אותם בדפדפן, או הורידו אותם למחשב והגדילו אותם באמצעות תוכנת התמונות.
 
 תלוש שכר לדוגמה (באדיבות חילן טק)
 תלוש שכר לדוגמה (באדיבות מל"מ)
אחריות המעסיק על פי התיקון לחוק
המהפך האמיתי שהחוק החדש מעניק לעובדים טמון בהעברת נטל ההוכחה, במקרה של תביעה, מהעובד אל המעסיק. עד היום, אם עובד תבע את מעסיקו מפני שלא שילם לו שכר, שעות נוספות או גמול כלשהו, על העובד הוטל להוכיח שלא קיבל את התשלום המדובר. מהיום, מעסיק שלא מסר לעובד תלוש שכר, או מסר תלוש שהיה חסר בו מידע על פרטים אלו ייחשב כאילו לא שילם לעובד, והוא ייאלץ להוכיח כי אכן שילם לעובד את מלוא שכרו.

בתביעות הנוגעות להיקף שעות העבודה בפועל של העובד, על המעסיק להציג רישומי נוכחות שמגבים את טענתו. יש לשים לב כי בתביעות אזרחיות לתשלום שכר יועבר נטל ההוכחה למעביד לרישום של עד 15 שעות שבועיות או עד 60 שעות חודשיות. אם תביעת העובד היא על יותר ממספר שעות נוספות אלו, חובת ההוכחה על השעות הנוספות תהיה עליו.

על פי סעיף 5 בחוק להגנת השכר, נקבע כי חל איסור להעסיק עובד בהסכם שכר כולל, או כפי שנקרא לעיתים "משכורת גלובלית", כלומר ללא תשלום עבור שעות עבודה נוספות. במקרה שבו מעסיק העסיק בניגוד לחוק, בשכר כולל ולא נתן לעובד תלוש שכר –  השכר ששולם לעובד ייחשב כשכר רגיל ועליו יוסיף המעסיק תשלומים עבור נסיעה, הבראה, שעות עבודה וחופשה.
חובות המעסיק במסירת התלוש
המעסיק חייב להעביר את תלוש השכר לידי העובד לא יאוחר מה-9 בחודש.
נושאים במדריך זה

חוק הגנת השכר

אכיפה וענישה

תלוש השכר החדש

 
האם דף זה עזר לך?       כן   לא

   
עזרה וכלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה
חוק הגנת השכר,
התשי"ח - 1958
תלוש שכר לדוגמה (באדיבות חילן טק)
תלוש שכר לדוגמה (באדיבות מל"מ)
טפסים
שערי מטבע חוץ
עדכון אחרון: 13/02/2016
דולר ארה''ב3.564
אירו4.6786
ליש''ט5.5284
מחשבון המרת מט''ח
תשלומים
מדריכים
מכרזים
דרושים בשירות המדינה
שירות התעסוקה
W3C-WAI העמוד עומד בקריטריונים לרמה 1 לפי הנחיות הנגישות של