gov.il
ו' אדר א תשע"ו 15/02/2016
عربي English
ממשל זמין לילדים
חיפוש:
gov.il
בכל אתרי הממשלה
חפש
עמוד הבית
משרדים ורשויות
נושאים
קהלי יעד
מדריכים
שירותים בקליק
gov.il Welcome to the Israel Government Portal gov.il
 עמוד הבית   מדריכים   מדריך לעיון במרשם הפלילי ולהוצאת תעודת יושר   רישום פלילי ותעסוקה   
מדריך לעיון במרשם הפלילי ולהוצאת תעודת יושר
רישום פלילי ותעסוקה
 

המרשם הפלילי הוא מאגר מידע המנוהל על ידי משטרת ישראל וכולל רישום על תיקי חקירה, הרשעות והחלטות שיפוטיות. במדריך זה תמצאו מידע על האופן בו תוכלו להוציא תעודה בדבר העדר מרשם פלילי (תעודת יושר), איזה גופים רשאים לקבל מידע מהמרשם ועל תהליך ביטול ומחיקת רישום מהמרשם הפלילי.

 
הגבלת עיסוק עקב רישום פלילי
קיומו של רישום פלילי מגביל את האפשרות לעסוק בחלק מהמקצועות, ההגבלה על העיסוק היא רק עקב הרשעה בעבירות מסוג מסיים / תיקי מב"ד, בחלקם ההגבלה היא רק לפרק זמן המוגדר בחוק. מידע מדויק לגבי ההגבלות עבור כל מקצוע מוצג באתר משרד המשפטים.
מעסיקים המבקשים לעיין במידע הפלילי
אסור לגוף ציבורי או פרטי שאינו מורשה לכך לדרוש מאדם להמציא תדפיס פלילי לכל צורך שהוא, כגון העסקה וקבלה ליישוב. גופים הזכאים לקבל את התדפיס הפלילי על פי חוק, מקבלים אותו ישירות ממשטרת ישראל.

המידע המופיע בתדפיס הפלילי הוא חסוי והשגתו בדרך שאינה חוקית היא עבירה פלילית על פי סעיף 22 לחוק המרשם הפלילי תקנות השבים, גם כאשר בעל התדפיס מסכים למסור את התדפיס. מפר החוק צפוי לעונש של שנתיים מאסר.

כדי להתמודד עם מעסיקים הדורשים שלא כחוק להמציא את תדפיס הרישום הפלילי לצורך קבלה לעבודה, הוחלט לשנות את מבנה התדפיס. על פי המבנה החדש, מקבל לידיו כל אזרח את עמוד הפתיחה הראשון של התדפיס הכולל את פרטיו ואת הודעת הפתיחה בלבד. בעלי רישום פלילי מקבלים את המידע על אודות הרישום בעמוד נפרד. המבנה החדש של התדפיס מאפשר לאדם בעל רישומים פליליים למסור למעסיק ולכל גורם אחר את העמוד הראשון בלבד של התדפיס החדש, שבו אין אזכור של הרישומים הפליליים שלו.
נושאים במדריך זה

המרשם הפלילי

מסירת מידע מהמרשם הפלילי לגורם שלישי

מחיקה וביטול רישום מהמרשם הפלילי

רישום פלילי ותעסוקה

האם דף זה עזר לך?       כן   לא

   
עזרה וכלים
איתור תחנת משטרה
מסירת מידע מהמרשם הפלילי
טפסים
שערי מטבע חוץ
עדכון אחרון: 15/02/2016
דולר ארה''ב3.564
אירו4.6786
ליש''ט5.5284
מחשבון המרת מט''ח
תשלומים
מדריכים
מכרזים
דרושים בשירות המדינה
שירות התעסוקה
W3C-WAI העמוד עומד בקריטריונים לרמה 1 לפי הנחיות הנגישות של