gov.il
כ"ט שבט תשע"ו 08/02/2016
عربي English
ממשל זמין לילדים
חיפוש:
gov.il
בכל אתרי הממשלה
חפש
עמוד הבית
משרדים ורשויות
נושאים
קהלי יעד
מדריכים
שירותים בקליק
gov.il Welcome to the Israel Government Portal gov.il
 עמוד הבית   מדריכים   המדריך להנפקת תעודות ודרכונים   דרכונים   
המדריך להנפקת תעודות ודרכונים
דרכונים
הוצאת דרכון ראשון לקטין
מהו דרכון?
מסמך רשמי המונפק על-ידי הממשלה ומעניק לאזרח היתר יציאה מן הארץ ואישור שהייה במשך זמן מסוים במדינה זרה. דרכון יכול לקבל אזרח ישראלי בלבד.

כל תינוק שנולד חייב בדרכון נפרד. קטינים הרוצים להוציא דרכון בפעם הראשונה צריכים לעקוב אחר הפעולות הבאות:
1. מלאו את הטופס המקוון בקשה לדרכון / תעודת מעבר והדפיסו אותו, או להדפיס את הטופס בגרסת PDF ולמלא אותו ידנית.

שימו לב, הוצאת דרכון חדש כרוכה בתשלום. לאחר מילוי הטופס תוכלו לבצע את התשלום ישירות דרך האתר. כמו כן, ניתן לשלם בלשכת האוכלוסין באשראי, או בצ'ק.

2. אופן קבלת השירות:
על הקטין ואחד מהוריו לגשת אישית ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה באזור המגורים ולהגיש את הטופס. שימו לב, במקרה שהוריו של הקטין אינם נשואים, או גרושים, על שניהם להגיע ללשכת רשות האוכלוסין לתת את הסכמתם להוצאת דרכון עבורו. ההורים אינם צריכים להגיע ביחד, כל הורה יכול להגיע במועד אחר ואף ללשכה אחרת על מנת לתת את הסכמתו. אם אין הסכמה של שני ההורים, ההורה המבקש להוציא את הדרכון חייב להציג צו בית משפט המעניק לו חזקה בלעדית על הקטין.

3. מסמכים שעליכם להביא עמכם:
 טופס הבקשה המלא
 אם הקטין מעל גיל 16 – תעודת זהות שלו
 תעודת זהות של ההורים
 שתי תמונות פספורט בגודל 3.5X4.5. על התמונות להיות עדכניות, באיכות גבוהה ועל רקע בהיר
 עולה חדש מארצות המקבלות סל קליטה והנמצא בארץ פחות משלוש שנים, יציג אישור מבנק עידוד

4. תוקף הדרכון:
הדרכון שיונפק יהיה בתוקף למשך 5 שנים בלבד. לא ניתן להאריך את תוקף הדרכון, עם תום 5 שנים יש צורך להוציא דרכון חדש.

 הוצאת דרכון בפעם הראשונה באתר רשות האוכלוסין וההגירה
 שאלות ותשובות – תעודות, דרכונים ומרשם אוכלוסין באתר gov.il
הוצאת דרכון ראשון לבגיר
מהו דרכון?
מסמך רשמי המונפק על-ידי הממשלה ומעניק לאזרח היתר יציאה מן הארץ ואישור שהייה במשך זמן מסוים במדינה זרה. דרכון יכול לקבל אזרח ישראלי בלבד.

בגירים הרוצים להוציא דרכון בפעם הראשונה צריכים לעקוב אחר הפעולות הבאות:
1. מלאו את הטופס המקוון בקשה לדרכון / תעודת מעבר והדפיסו אותו, או הדפיסו את הטופס בגרסת PDF ומלאו אותו ידנית.

שימו לב, הוצאת דרכון חדש כרוכה בתשלום. לאחר מילוי הטופס תוכלו לבצע את התשלום ישירות דרך האתר. כמו כן, ניתן לשלם בלשכת האוכלוסין במזומן, באשראי, או בצ'ק.

2. אופן קבלת השירות:
עליכם לגשת אישית ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה באזור מגוריכם ולהגיש את הטופס.

3. מסמכים שעליכם להביא עמכם:
 טופס הבקשה המלא
 תעודת זהות
 שתי תמונות פספורט בגודל 3.5X4.5. על התמונות להיות עדכניות, באיכות גבוהה ועל רקע בהיר
 לרישום השמות בלועזית ניתן להציג דרכון זר או תעודת עולה
 עולה חדש מארצות המקבלות סל קליטה והנמצא בארץ פחות משלוש שנים, יציג אישור מבנק עידוד

שימו לב, אם אתם מרבים בנסיעה באפשרותכם להוציא דרכון עסקי – דרכון שמספר דפיו כפול מדרכון רגיל. תהליך הוצאת הדרכון העסקי זהה לתהליך הוצאת דרכון רגיל.

 הוצאת דרכון בפעם הראשונה באתר רשות האוכלוסין וההגירה
 שאלות ותשובות – תעודות, דרכונים ומרשם אוכלוסין באתר gov.il

לשכת מינהל האוכלוסין - מרכז שירות ומידע: טלפון 3450* או
1-222-34-50 פקס 02-6294755
הארכת תוקף דרכון
הארכת תוקף דרכון מתבצעת כל עוד לא עברו יותר מ-10 שנים מהיום שבו הוצאתם אותו לראשונה, וכל עוד לא חלו שינויים קיצוניים במראה שלכם.

להארכת תוקף דרכון עליכם לעקוב אחר הפעולות הבאות:
1. מלאו את הטופס המקוון בקשה להארכת תוקף ושינויים בדרכון / תעודת מעבר והדפיסו את הטופס המלא. השירות אינו כרוך בתשלום.

2. אופן קבלת השירות:
 דואר – ניתן למלא את הטופס, להדפיסו ולשלוח אותו ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה באזור מגוריכם. מומלץ לשלוח את המסמכים בדואר רשום
 נוכחות אישית – ניתן לגשת אישית ללשכות רשות האוכלוסין וההגירה ולהגיש את הטופס

3. מסמכים שעליכם לצרף לבקשה:
 טופס הבקשה מלא
 הדרכון הישן שתוקפו פג או עומד לפוג

הארכת תוקף דרכון לקטינים או למי שהיה קטין בעת הוצאת הדרכון:
דרכון שהונפק עבור קטין תקף ל-5 שנים בלבד, וניתן להאריך אותו רק עד לתום תקופה זו. בתום 5 שנים מיום הוצאת הדרכון תתבקשו להוציא דרכון חדש. אם עוד לא עברו 5 שנים מיום הוצאת הדרכון לקטין, תוכלו להאריך את תוקף הדרכון עד לתום 5 השנים על פי ההנחיות הבאות:
1. מילוי והדפסה של הטופס המקוון בקשה להארכת תוקף ושינויים בדרכון / תעודת מעבר. השירות אינו כרוך בתשלום.

2. אופן קבלת השירות: על הקטין ואחד מהוריו לגשת אישית ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה באזור המגורים ולהגיש את הטופס. שימו לב, במקרה שהוריו של הקטין אינם נשואים, או גרושים, על שניהם להגיע ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה לתת את הסכמתם להוצאת דרכון עבורו. ההורים אינם צריכים להגיע ביחד, כל הורה יכול להגיע במועד אחר ואף ללשכה אחרת על מנת לתת את הסכמתו. אם אין הסכמה של שני ההורים, ההורה המבקש להוציא את הדרכון חייב להציג צו בית משפט המעניק לו חזקה בלעדית על הקטין.

3. מסמכים שעליכם להביא עמכם:
 טופס הבקשה המלא
 הדרכון הישן שתוקפו פג או עומד לפוג
 תעודת זהות של ההורים
 אם הקטין מעל גיל 16 – תעודת זהות שלו

לבירור פרטים על קבלת דרכון שנשלח ניתן להתקשר למרכז שירות ומידע ארצי 3450* או  1-222-34-50.
חידוש דרכון
יש לחדש את הדרכון במקרים האלה:
 עברו יותר מ-10 שנים מיום הוצאת הדרכון
 כל דפי הדרכון התמלאו
 חל שינוי ניכר במראה החיצוני שלכם ויש צורך בתמונה חדשה

שימו לב: חידוש דרכון לקטין הוא רק לתקופה של עד 5 שנים מיום הוצאת הדרכון. אם עברו יותר מ-5 שנים מהוצאת הדרכון, לא ניתן להאריך את הדרכון ויש להוציא דרכון חדש.

לחידוש דרכון עליכם לעקוב אחר הפעולות הבאות:
1. מלאו את הטופס המקוון בקשה לדרכון / תעודת מעבר והדפיסו אותו, או הדפיסו את הטופס בגרסת PDF ומלאו אותו ידנית.

שימו לב, הוצאת דרכון חדש כרוכה בתשלום. ניתן לבצע תשלום מוזל דרך האתר לאחר מילוי הטופס או לשלם תשלום מלא בלשכת האוכלוסין באמצעות כרטיס אשראי או צ'ק.

2. אופן קבלת השירות:
 דואר – ניתן למלא את הטופס, להדפיסו ולשלוח אותו ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה באזור מגוריכם. מומלץ לשלוח את המסמכים בדואר רשום
 נוכחות אישית – ניתן לגשת אישית ללשכות רשות האוכלוסין וההגירה ולהגיש את הטופס
 ניתן להעביר את הבקשה ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה באמצעות שליח שהוא בגיר והוא קרוב מדרגה ראשונה של מבקש השירות
 בכל בקשה לחידוש דרכון במקום דרכון שהונפק בזמן שהמבקש היה קטין, מחוייבת נוכחות אישית של מגיש הבקשה

3. מסמכים שעליכם להביא עמכם:
 טופס הבקשה המלא
 הדרכון הישן שתוקפו פג או עומד לפוג
 שתי תמונות פספורט בגודל 3.5X4.5. על התמונות להיות עדכניות, באיכות גבוהה ועל רקע בהיר
 לרישום השמות בלועזית ניתן להציג דרכון זר או את הרישום בדרכון הישן

הדרכון החדש ישלח לביתכם באמצעות דואר רשום. אם בדרכון הישן מוטבעות ויזות בתוקף ישלח אליכם גם הדרכון הישן.
לבירור פרטים על קבלת דרכון שנשלח ניתן להתקשר למרכז שירות ומידע ארצי 3450* או 1-222-34-50
.
שינוי בפרטים האישיים
אם שיניתם את שמכם הפרטי או את שם המשפחה עליכם לעדכן את הפרטים בדרכון. תוכלו לעדכן את הפרטים בדרכון רק אם הדרכון עדיין בתוקף ולאחר שינוי הפרטים בתעודת הזהות. השירות אינו כרוך בתשלום.

לשינוי השם הפרטי או שם המשפחה בדרכון עליכם לעקוב אחר הפעולות הבאות:
1. מלאו את הטופס המקוון בקשה להארכת תוקף ושינויים בדרכון/ תעודת מעבר, סמנו תחת הכותרת "סוג הבקשה" את האפשרות "שינוי שמי" וכתבו את השם (שם פרטי או שם משפחה) שברצונכם לעדכן. לאחר מילוי הפרטים הדפיסו את הטופס.

2. אופן קבלת השירות:
 דואר – ניתן למלא את הטופס, להדפיסו ולשלוח אותו לרשות האוכלוסין וההגירה באזור מגוריכם. מומלץ לשלוח את המסמכים בדואר רשום
 נוכחות אישית – ניתן לגשת אישית ללשכות רשות האוכלוסין וההגירה ולהגיש את הטופס

3. מסמכים שעליכם לצרף לבקשה:
 טופס הבקשה המלא
 תעודת הזהות שבה מעודכן השם החדש
 הדרכון התקף שהשם בו לא מעודכן

בתום התהליך תודבק על הדרכון שלכם מדבקה מיוחדת עם שמכם המעודכן. הדרכון יישלח לביתכם באמצעות דואר רשום. לבירור פרטים על קבלת דרכון שנשלח ניתן להתקשר למרכז שירות ומידע ארצי 3450* או 1-222-34-50.
שלחת דרכון בדואר רשום ואתה מעוניין לדעת היכן הוא?
אם שלחת דרכון בדואר רשום באפשרותך לעקוב אחריו בכל רגע נתון באמצעות אתר דואר ישראל – מעקב דואר שליחים ו-EMS.
נושאים במדריך זה

תעודת לידה

תעודת מעבר

תעודת זהות ראשונה

בירור פרטים על נוסע - כניסות ויציאות מהארץ

תעודות זהות

תמצית רישום

דרכונים

בקשה לבירור מען או שם

דרכון ביומטרי חכם

תעודת פטירה

האם דף זה עזר לך?       כן   לא

   
טפסים
בקשה לדרכון או תעודת מעבר
דרכון ראשון לבגיר
דרכון ראשון לקטין
חידוש דרכון לבגיר
חידוש דרכון לקטין
טפסים נוספים בנושא
שערי מטבע חוץ
עדכון אחרון: 08/02/2016
דולר ארה''ב3.564
אירו4.6786
ליש''ט5.5284
מחשבון המרת מט''ח
תשלומים
מדריכים
מכרזים
דרושים בשירות המדינה
שירות התעסוקה
W3C-WAI העמוד עומד בקריטריונים לרמה 1 לפי הנחיות הנגישות של