gov.il
ב' אדר א תשע"ו 11/02/2016
عربي English
ממשל זמין לילדים
חיפוש:
gov.il
בכל אתרי הממשלה
חפש
עמוד הבית
משרדים ורשויות
נושאים
קהלי יעד
מדריכים
שירותים בקליק
gov.il Welcome to the Israel Government Portal gov.il
 עמוד הבית   מדריכים   מדריך לרישוי כלי ירייה   מדריך רישוי כלי ירייה לאדם פרטי   זכאות לרישיון כלי ירייה   
מדריך רישוי כלי ירייה לאדם פרטי
זכאות לרישיון כלי ירייה
זכאות לרישיון
במדינת ישראל רק בעלי רישיון תקף יכולים להחזיק בכלי ירייה. כל אדם רשאי להגיש בקשה לרישיון לשאת ולהחזיק בכלי ירייה, על פי תנאי הסף והקריטריונים שקבע האגף לרישוי ולפיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון פנים, ובהתאם לאישור הזכאות מטעמו.

 רישיון לכלי ירייה לאדם פרטי במשרד לביטחון הפנים
מי זכאי לקבל רישיון כלי ירייה?
באפשרותכם לקבל רישיון כלי ירייה אם אתם עומדים בקריטריונים שקבע המשרד לביטחון פנים, ואחרי שהגשתם טופס בקשה לפקיד הרישוי. הרישיון הוא ייחודי לכל אחד מכלי הירייה שברשותכם, ועליכם להציג בפני פקיד הרישוי את שטר המכר של כלי הירייה שעבורו ניתן הרישיון. הליך קבלת הרישיון כולל בין היתר הכשרה ותשלום אגרה. הרישיון לכלי ירייה מונפק זמנית על גבי דף ביטחוני מודפס, והרישיון הקבוע מונפק על כרטיס בצבע סגול.
עמידה בתנאי סף
תנאי הסף הם התנאים שקבע המשרד לביטחון פנים לזכאות לקבל רישיון לכלי ירייה. כדי שבקשתכם תאושר, עליכם לעמוד בכל תנאי הסף.
 מגורים בישראל לפחות 3 שנים ברציפות בעת הגשת הבקשה, למעט תושבים השוהים בישראל במסגרת איחוד משפחות על רקע הומני.
 יכולת קריאה וכתיבה בסיסית בשפה העברית.
 גיל מינימלי להגשת בקשה – 27, למעט בוגרי שירות צבאי או שירות לאומי או אזרחי, הזכאים להגיש בקשה מגיל 21. תושבי מזרח ירושלים זכאים להגיש בקשה רק מגיל 45 ומעלה.
 כשירות בריאותית לשאת נשק, על פי הצהרת בריאות ובדיקה רפואית.
 כשירות לשאת נשק מטעם משטרת ישראל.
 סיום הכשרה בירי.
העילות לקבלת רישיון לכלי ירייה
בנוסף לעמידה בכל תנאי הסף, עליכם לספק עילה מצדיקה לקבלת הרישיון מתוך רשימת העילות שמפרסם המשרד לביטחון הפנים.

כשהתבטלה העילה לפיה אושר הרישיון, פוקע גם תוקף הרישיון.
נושאים במדריך זה

זכאות לרישיון כלי ירייה

הכשרה לצורך החזקת כלי ירייה

הליך קבלת רישיון לכלי ירייה

חידוש רישיון כלי ירייה

האם דף זה עזר לך?       כן   לא

   
עזרה וכלים
לשכות רישוי כלי ירייה
אגף רישוי כלי ירייה במשרד לביטחון הפנים
תקנות אגרות רישיון כלי ירייה
טפסים
שערי מטבע חוץ
עדכון אחרון: 11/02/2016
דולר ארה''ב3.564
אירו4.6786
ליש''ט5.5284
מחשבון המרת מט''ח
תשלומים
מדריכים
מכרזים
דרושים בשירות המדינה
שירות התעסוקה
W3C-WAI העמוד עומד בקריטריונים לרמה 1 לפי הנחיות הנגישות של