gov.il
ה' אדר א תשע"ו 14/02/2016
عربي English
ממשל זמין לילדים
חיפוש:
gov.il
בכל אתרי הממשלה
חפש
עמוד הבית
משרדים ורשויות
נושאים
קהלי יעד
מדריכים
שירותים בקליק
gov.il Welcome to the Israel Government Portal gov.il
 עמוד הבית   NewsArchives   
 
חדש: תיאום מס לשכירים באינטרנט
עודכן ב: 21/12/2010
חדש: תיאום מס לשכירים באמצעות האינטרנט מעתה יכולים עובדים שכירים לערוך תיאום מס וסימולציות עבור משכורות ממעסיקים שונים באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים. האישור על תיאום המס יישלח למבקש בתוך כמה ימים בדואר.

שכירים המבקשים לערוך תיאום מס לא יצטרכו עוד להגיע למשרדי השומה ולהמתין בתור. מהיום אפשר להגיש בקשות לתיאום מס ישירות מהמחשב האישי באמצעות היישום החדש שמפעילה רשות המסים. באתר הרשות ניתן מעכשיו לערוך תיאום מס עבור משכורות המשולמות ממעבידים שונים (עד שישה מעבידים), כל עוד ההכנסה הכוללת מכל המשכורות אינה עולה על סכום של 188,544 ₪ בשנה. 

מטרתו של תיאום המס למנוע תשלום מס עודף במהלך שנת המס, שכן שיעור המס מחושב בנפרד עבור כל אחת מהמשכורות. את תיאום המס באתר האינטרנט אפשר לבצע רק פעם אחת בכל שנת מס, וכל תיקון או פנייה נוספת יצריכו עדיין הגעה למשרדי השומה.

בקשת הקלות וזיכויים בתיאום המס
השירות החדש של רשות המסים מאפשר לשכירים להגיש בקשות להקלות ולזיכויים בתשלום המס עבור שכיר תושב מדינת ישראל (2.25 נקודות זיכוי), אישה עובדת (0.5 נקודת זיכוי), משפחה חד הורית (נקודת זיכוי אחת) וילדים. עם זאת, חשוב לזכור כי גם שיעור המס הנקבע בתיאום המס אינו סופי, וחישוב המס הסופי ייקבע רק לאחר הגשת דו''ח שנתי עבור כלל ההכנסות של העובד.

באמצעות השירות החדש יכולים שכירים גם לערוך סימולציה לתיאום המס, מבלי לשדר את הנתונים עצמם. רק לאחר שידור הנתונים וקבלת אישור על העברתם, יעודכן תיאום המס במחשבי רשות המסים. כדי לשמור את סודיות המידע המצוי במאגרי רשות המסים, נדרשת הקפדה יתרה על מילוי הפרטים המבוקשים בשירות באופן מדויק. נתונים שגויים שיוקלדו בטעות, לא יתקבלו, והפונה יתבקש לפנות למשרד פקיד השומה לשם עריכת תיאום מס.

שירות זה מתווסף לשורה ארוכה של שירותים מקוונים הפועלים כבר באתר, ומאפשרים תשלומי מסים, קבלת מידע ואישורים ועוד.

 תיאום מס מקוון באתר רשות המסים
 רשות המסים
 מדריך להגשת תיאום מס באתר רשות המסים
 שאלות ותשובות בנושא תשלום מסים בפורטל gov.il

 
האם דף זה עזר לך?       כן   לא

   
כתובות וטלפונים
מחפשים כתובת, טלפון,
מייל,שעות קבלה בלשכת
שירות של משרד ממשלתי?
למידע המלא
למידע המלא
טפסים
תשלומים
מדריכים
מכרזים
משרות ממשלתיות
פורטל התעסוקה