gov.il
ה' אדר א תשע"ו 14/02/2016
عربي English
ממשל זמין לילדים
חיפוש:
gov.il
בכל אתרי הממשלה
חפש
עמוד הבית
משרדים ורשויות
נושאים
קהלי יעד
מדריכים
שירותים בקליק
gov.il Welcome to the Israel Government Portal gov.il
 עמוד הבית   ממשל זמין   פורטל מרכב"ה   
כתובות וטלפונים
מחפשים כתובת, טלפון,
מייל,שעות קבלה בלשכת
שירות של משרד ממשלתי?
למידע המלא
למידע המלא
פורטל מרכבה
 

פורטל מרכב"ה הוא ממשק האינטרנט של מערכת מרכב"ה - מערכת רוחבית כוללת במשרדי הממשלה. הכניסה לפורטל מתבצעת באמצעות כרטיס חכם בלבד, והיא מאפשרת שימוש בשתי מערכות:
פורטל התמיכות המאפשר לעמותות ולגופים הנתמכים על ידי הממשלה להגיש בקשות תמיכה באמצעות האינטרנט, וכן לעקוב אחר סטטוס הטיפול בבקשה והעברת התשלומים.
פורטל "המאגר המאוחד" - מכרז פומבי דו-שלבי שעורך מנהל דיור הממשלתי, ובו מגישים קבלנים את הצעותיהם למכרזים ממשלתיים.

 
כניסה לפורטל מרכב"ה
לפני כניסה לפורטל יש להוריד ולהתקין את הקובץ המצורף, ובו הגדרות בדפדפן internet explorer, זאת כדי לאפשר צפייה בכל התכנים המוצגים בפורטל וליהנות מגלישה ידידותית:
 לפני העבודה בפורטל יש למלא את ההנחיות בקובץ דרישות קדם למשתמש בפורטל
 קובץ הגדרות להורדה לפני כניסה לפורטל
 כניסה לפורטל מרכב"ה (לבעלי כרטיס חכם)
פורטל תמיכות - אישור עורך דין על מורשה חתימה.
פורטל תמיכות - טופס הסמכת נציג גוף.

נתקלתם בבעיה?

אם נתקלתם בבעיה כלשהי במהלך התקנת הקובץ, אנא פנו לשירות התמיכה של מרכב"ה, בטלפון: 5012443 - 02.
מרכב"ה – מערכת רוחבית כוללת בממשלה
פרויקט מרכב"ה הוא פרויקט ארגוני-תשתיתי החובק את המערכות המנהליות בכלל המערך הממשלתי. מטרת הפרויקט לנהל ביעילות את נכסי המדינה ומשאביה.

הנושאים המנוהלים במערכת המידע:
 מצבת התחייבות המדינה 
 נכסי המדינה   
 המשאב האנושי
 מצבת חובות המדינה
 העברות, תמיכות

בעתיד יכלול פורטל מרכב"ה שירותים נוספים, כגון:
 רישום ספקים
 הגשת מכרזים
גישה לפורטל מרכב"ה
פורטל מרכב"ה מאובטח באמצעי אבטחת מידע מתקדמים כדי לשמור על חיסיון המידע העובר בו. הגישה לפורטל מתבצעת באמצעות כרטיס הזדהות (כרטיס חכם). הנפקת הכרטיס החכם מתבצע באמצעות גופים שהוסמכו לנושא על ידי משרד המשפטים וממשלת ישראל.
להרשמה אנא פנו למשרד המפרסם קולות קוראים להגשת בקשות באינטרנט. לאחר אישור המשרד ניתן לפנות לאחד הגורמים המאשרים המסחריים לצורך הנפקת כרטיס חכם.
אתר התמיכות הממשלתי
פורטל התמיכות המאפשר לעמותות ולגופים הנתמכים על ידי הממשלה להגיש בקשות תמיכה באמצעות האינטרנט, וכן לעקוב אחר סטטוס הטיפול בבקשה והעברת התשלומים.
עזרה וכלים
הורדת קובץ -הגדרות דפדפן
כניסה לפורטל מרכב"ה
התקנת כרטיס חכם
בדיקת כרטיס חכם
הפעלת NETVIEWER בסיוע התמיכה
אתר התמיכות הממשלתי
לתיקון אישורי אבטחה לכל מערכות ההפעלה
לתיקון אישורי אבטחה ל-WINDOWS8
טפסים
תשלומים
מדריכים
מכרזים
דרושים בשירות המדינה
שירות התעסוקה
W3C-WAI העמוד עומד בקריטריונים לרמה 1 לפי הנחיות הנגישות של